MO 14. März 2022*              Hinderniss

MO 04. April 2022*               Es biist!!
MO 09. Mai 2022*                Rosa 9 (11) in Oftringen
MO 13. Juni 2022*               Freiluft 
MO 11. Juli 2022                  Sommerplausch
MO 08. August 2022*           Heiss, heisser noch heisser!!
MO 12. September 2022*      Innereien
MO 10. Oktober 2022*          'Hatschi'
MO 14. November 2022         Vortrag
MO 05. Dezember 2022         Samichlaus
MO 09. Januar 2023*            wieso.....!
MO 13. Februar 2023*           mer chont i Sinn!


* Fachtechnische Übungen

AN den Übungen sin Samariterkleider obligatorisch!